تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهان

روز دوشنبه ۳۱ خرداد ماه کشاورزان اصفهانی در اعتراض به عدم تحصیص حق آبه زاینده رود در برابر اداره آب برق منطقه ایی دست به تجمع زدند.

کشاورزان معترض که اراضی آنان در معرض خشک شدن قرار دارد، با در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار رهاسازی حقآبه زاینده‌رود و ایفای تعهدات شرکت آب منطقه‌ای اصفهان شدند. آنها با راه‌اندازی پویشی به نام “دوشنبه‌های آبی” ضمن پافشاری بر حق مطالبه‌گری خود بر تداوم تجمعات اعتراضی تا حصول نتیجه مطلوب تاکید کردند. آنها در آبان و آذر سال ۱۴۰۰ اعتراضات گسترده‌ای را در بستر خشک زاینده‌رود برگزار کردند. سران حکومت در هراس از اوج‌گیری اعتراضات، کشاورزان را به شدت سرکوب کردند و چندین تن از‌ آنها به دلیل اصابت گلوله ساچمه‌ای به ناحیه چشم، نابینا شدند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.