تجمع اعضای تعاونی مسکن شهرسازی شیراز


 

صبح روز دوشنبه ۲۸مرداد ماه، جمعی از اعضای تعاونی مسکن شهرسازی شیراز برای احقاق حقوق خود مقابل استانداری فارس دست به تجمع زدند.

یکی از افراد حاضر در تجمع با بیان اینکه  تمامی اعضا خواستار حق ضایع شده خود و خانواده هایشان هستند تصریح کرد: سال ۸۵ تعاونی مسکن شهرسازی شیراز متعهد شد ۳۰۸ واحد در شهر صدرا برای اعضا و کارمندان خود بنا کند. به همین منظور هریک از اعضاء مبلغ ۱۵ میلیون به حساب تعاونی وازیر کرده اند. قرار بود این واحد ها در طول سه سال تحویل صاحبانشان داده شود، اما امروز بعد از ۱۴سال هنوز موفق به دریافت واحدهای مسکونی خود نشده اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.