تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در رشت و اهواز

شماری از بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در شهرهای رشت و اهواز  روز یکشنبه ۲۰ تیر ماه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در مقابل ساختمان تامین اجتماعی شهر خود، تجمعات اعتراضی برپا کردند.

بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماع در رشت، در برابر کانون بازنشستگان این شهرستان تجمع کردند. همچنین در اهواز بازنشستگان در برابر سازمان تامین اجتماعی دست به زدند. بازنشستگان معترض برخی از مطالبات خود را افزایش مستمری های دریافتی در موازات خط فقر، اجرای قانون همسان سازی حقوق، اجرای دقیق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، رفع مشکلات بیمه تکمیلی، پرداخت پاداش آخر سال و همچنین محاسبه سوابق مشاغل سخت و زیان آور در محاسبات متناسب سازی، عنوان کردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.