تجمع داروسازان در تهران و شیراز

جمعی از داروسازان تهران و شیراز روز دوشنبه ۲۱ تیر ماه در اعتراض به آیین نامه جدید سازمان غذا و دارو در خصوص تاسیس داروخانه به طور جداگانه دست به تجمع زدند.

شرکت کنندگان در این تجمعات میگویند که این آیین نامه‌ بدون رایزنی با داروسازها تدوین شده است. معترضان می گویند به اسم رفع انحصارطلبی از تاسیس داروخانه، آیین نامه‌ای را به تصویب رساندند که به جای اینکه سوابق کاری افراد را درنظر بگیرند تنها به مولفه‌های تجاری از جمله ابعاد ملک، پارکینگ و مسائل تجاری توجه کرده‌اند و راه را برای سرمایه گذارها باز کرده‌اند که بتوانند انحصار داروخانه‌ها را در دست خود بگیرند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.