تجمع روستائیان اطراف سد تالوار بیجار

ساکنان روستاهای اطراف سد تالوار بیجار واقع در استان کردستان روز چهارشنبه یکم تیرماه، در اعتراض به انتقال آب سد تجمع اعتراضی برگزار کرده و خواهان توقف اجرای طرح انتقال آب سد تالوار به همدان شدند.

روستاییان معترض، ساکن روستاهای جبرئیل، کاکا عباس، زینل، همایون و حسن تیمور از توابع بخش چنگ الماس شهرستان بیجار در استان کردستان می‌باشند. آنها نسبت به عدم برقراری حقآبه و خشک شدن اراضی کشاورزی خود اعتراض دارند. خشک شدن اراضی کشاورزی باعث بروز مشکلات معیشتی برای ساکنان این روستاها شده است. قابل ذکر است،احداث این سد در ادامه سد‌سازی‌های غیراصولی دولت‌های قبلی است که باعث نابودی کشاورزی در مناطق پایین دستی این سد شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.