تجمع مهندسین صنعت ساختمان استان فارس

روز دوشنبه ۲۰آبانماه،۲۵۰نفر از مهندسین صنعت ساختمان استان فارس به نمایندگی از بیش از سه هزار مهندس، در مقابل ساختمان مرکزی شهرداری شیراز تجمع کردند.
به گزارش منتشره، “بازگشت خدمات مهندسی ساختمان از شهرداری به سازمان نظام مهندسی، الزام حضور سازندگان ذیصلاح در تمامی مدت احداث ۴ گروه ساختمانی و درج نام سازندگان ذیصلاح برای ۴ گروه ساختمانی در پروانه توسط شهرداری” از جمله مطالبات تجمع کنندگان است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.