تجمع کارکنان خدماتی جامع سلامت استان قم

کارکنان شرکتی مراکز خدمات جامع سلامت استان قم روز شنبه ۲۳ مرداد ماه با برپایی تجمعی خواستار رسیدگی به وضعیت شغلی خود شدند.

کارکنان شرکتی پایگاه‌ها و مراکز خدمات جامع سلامت استان قم که تحت مسئولیت ۱۷ مرکز خصوصی در مراکز درمانی استان به صورت خرید خدمتی مشغول کارند، خواستار رفع تبعیض در دریافت حقوق و مزایای مزدی نسبت به کارکنان رسمی و قرارداد مستقیم شدند. خواسته‌های اصلی این کارکنان شرکتی، رفع تبعیض، اجرای طرح تبدیل وضعیت شغلی؛ حذف شرکت‌های واسطه یا پیمانکار، بهره‌مندی از مزایای مزدی به اندازه کارکنان رسمی‌ و افزایش حقوق و مزایا است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.