تجمع کارگران ابنیه فنی تراورس تهران

برخی کارگران شرکت ابنیه فنی تراورس تهران روز پنجشنبه ۲۳ تیر ماه با برپایی تجمعی نسبت به تعلل شرکت راه آهن برای اجرای مصوبه تبدیل وضعیت استخدامی کارگران شرکتی اعتراض کردند.

این کارگران می‌گویند: براساس بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰، همه کارگران از جمله کارگران راه آهن باید تا قبل از پایان سال، تبدیل وضعیت شده و رسمی شوند. علاوه بر این کارگران معتقدند که اجرای این طرح می تواند دست پیمانکاران را برای همیشه کوتاه کند. حذف پیمانکاران باعث برقراری عدالت در پرداخت حقوق و مزایا می‌شود و این انگیزه‌ی کارگران را برای کار افزایش می‌دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.