تجمع کارگران سیر و حرکت راه آهن تهران

کارگران شاغل در بخش های مختلف سیر و حرکت راه آهن  تهران، روز یکشنبه ۲۸ شهریور ماه در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

برخی از این کارگران که تحت مسئولیت پیمانکاران با عنوان شغلی «لکوموتیوران»، «سوزنبانان»، «پست بازدید»، «رئیس قطار»، «ماموربازدید فنی قطار»، « مامورعلائم» و «مانورچی» اشتغال دارند نسبت به شرایط کار و نحوه پرداخت مطالباتشان اعتراض دارند. به گفته یکی از کارگران معترض،  دست‌کم ۱۰ تا ۱۲ هزار کارگر در واحد سیر و حرکت و ناوگان راه‌آهن سراسر کشور زیر نظر یک یا چند پیمانکار واحد، مشغول کارند و همواره بخشی از مطالبات مزدی آن‌ها توسط پیمانکاران پرداخت نمی‌شود. وی همچنین افزود این کارگران، خواستار حذف پیمانکاران و پرداخت کلیه معوقات مزدی خود می باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.