تجمع کارگران شرکت هفت تپه

روز دوشنبه ۱۵ شهریور ماه، گروهی از کارگران شرکت هفت تپه در‌ اعتراض به عدم اجرایی شدن مطالبات خود، در محوطه این شرکت و مقابل دفتر مدیریت، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

کارگران هفت تپه اهم مطالبات خود را پرداخت حقوق معوقه، بازگشت به کار همکاران اخراجی و تعیین تکلیف وضعیت شرکت پس از اعلام لغو واگذاری به بخش خصوصی عنوان کردند. گفتنی است این کارگران از روز دوشنبه ۱۱ مردادماه تاکنون برای احقاق حقوق خود دست به تجمع و اعتراض زده اند و اعلام نموده اند تا رسیدن به کلیه خواسته هایشان دست از تجمع برنخواهند داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.