تجمع کارگران شهرداری رودبار زیتون

کارگران شهرداری رودبار زیتون  روز پنجشنبه ۱ مهر ماه در اعتراض به  تبعیض و پرداخت قطره چکانی دستمزدهایشان اقدام به برگزاری تجمع کردند.

به گفته نماینده کارگران معترض صبح روز چهارشنبه، ۳۱ شهریور مبلغ سه میلیون تومان به حساب کارگران پیمانکاری واریز شده است و این در حالی است که شهرداری برای نیروی کار رسمی شش میلیون تومان واریز کرده است. به گفته این کارگر حدود ۷۰ کارگر در شهرداری شاغل هستند که از این تعداد ۴۰ تا ۵۰ نفر تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکار در بخش خدمات و فضای سبز کار می‌کنند.  وی همچنین می افزاید، این کارگران علارغم نارضایتی از پرداخت قطره چکانی حقوق، نسبت به تبعیضی که شهرداری در پرداخت حقوق بین کارگران رسمی و پیمانکاری قائل می‌شود نیز معترض هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.