تجمع کارگران شهرداری رودبار

جمعی از کارگران شهرداری رودبار روز یکنشبه ۲۶ تیر ماه در اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی خود به دلیل پرداخت نشدن دستمزدها و پاسخگو نبودن مقامات شهرداری، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

کارگران شهرداری رودبار نسبت به پرداخت نشدن ۶ ماهه دستمزد خود اعتراض دارند. این کارگران روزانه بین ۸ تا ۱۰ ساعت کار مستمر دارند. اما به دلیل پرداخت نشدن دستمزدهایشان توان تامین هزینه‌های زندگی خانواده‌هایشان را ندارند.  این کارگران بین ۱۵ تا ۲۰ سال سابقه کار دارند. اما شهرداری پاسخ مشخصی برای پرداخت مطالبات آنها نداده و آنها را به  پیمانکار طرف قرارداد ارجاع می دهد. این درحالی است که شهرداری به عنوان پیمانکار مادر طبق قانون درقبال پرداخت دستمزد کارگران مسئول می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.