تجمع کارگران ‌پیمانکاری فولاد مبارکه اصفهان

روز سه شنبه ۱۲ مرداد ماه شماری از کارگران ‌پیمانکاری فولاد مبارکه اصفهان  در اعتراض به سطح نازل دستمزد و سایر مطالبات خود خود دست به اعتصاب زده و در مقابل ساختمان مرکزی فولاد مبارکه تجمع کردند.

کارگران پیمانی فولاد مبارکـه در خصوص تجمع خود می گویند وضعیت حقوق و مزایا بسیار وخیم است و پاسخگوی نیازهای معیشتی خانواده‌های آنها نیست. کارگـران فــولاد مبـارکه اصفهان نسبت به عدم برخورداری از بیمه اجتماعی و خدمات درمانی نیز اعتراض دارند. زیرا تا زمانی که کارفرمایان این کارگران را بصورت قرارداد موقت بکار می‌گیرند، آنها از کلیه  مزایای کارگری محروم می‌باشند. همچنین برخی از این کارگران نزدیک به ۱۰ سال است که در همین حرفه در کارخانـه فـولاد مبارکـه مشغول کار هستند. اما کارفرمایان از استخدام رسمی آنها سرباز زده و آنها را با قراردادهای سه‌ ماهه بکار می‌گیرند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.