تجمع کشاورزان اصفهانی

روز چهارشنبه ۱۶ تیر ماه کشاورزان اصفهانی بعد از ۳ ماه انتظار برای باز کردن آب به زاینده رود، مقابل استانداری اقدام به برگزاری تجمع کردند.

به گفته یکی از معترضان، سه ماه پیش شماری از مقامات دولتی و استاندار اصفهان وعده داده بودندکه قبل از برگزاری  نمایش انتخاباتی رژیم آب را به زاینده روز بر می گردانند، ولی تاکنون هیچ یک از وعده های آنها عملی نشده است . در جریان این تجمع ماموران رژیم علیه کشاورزان وارد عمل شدند و شروع به ایجاد درگیری کردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.