تداوم اعتراضات کارگران در پاناما

روز جمعه ۳۱ تیر ماه، تظاهرات گسترده و اعتصاب سراسری کارگران و فرودستان پاناما علیه افزایش قیمت سوخت و هزینه‌های زندگی وارد سومین هفته خود شد.

این اعتراضات، که طولانی‌ترین اعتراضات قاره آمریکا در بیش از ۳ دهه اخیر حساب به شمار می رود، روز جمعه با درگیری‌های شدید بین نیروهای پلیس و تظاهرکنندگان در شهر سانتیاگو دو وراگواس به خشونت کشیده شد. تاکنون مذاکرات میان تشکل‌ها و اتحادیه‌های اجتماعی از یک سو و دولت از سوی دیگر به جایی نرسیده است. شایان ذکر است، پاناما یکی از نابرابرترین کشورهای منطقه است که ۱۰ درصد از جمعیت آن ۵۲ درصد از درآمد ملی را در اختیار دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.