تداوم اعتصاب معلمان در شیکاگو


اعتصاب معلمان در شهر شیکاگوی آمریکا روز جمعه ۳ آبانماه، وارد چهارمین روز متوالی خود شد.
بیش از ۳۲ هزار معلم، مربی و کارمند مدارس شیکاگو برای افزایش حقوق و امکانات آموزش مدارس و به همچنین افزایش بودجه آموزشی مدارس ، دست به اعتصاب زده اند.  دانش آموزان این مدارس اعتصابی بیش از ۳۰۰ هزار نفر می باشند که در روز اول اعتصاب از این تعداد تنها ۷۵۰۰ نفر از دانش آموزان به مدرسه رفته اند. در کنار این اعتصاب عظیم معلمان، ۷۵۰۰ نفر از پرسنل پشتیبانی  که از ۱۷ اکتبر نیز جداگانه در اعتصاب بودند، به اعتصاب معلمان پیوستند. روز پنجشنبه نمایندگان اتحادیه معلمان با مسئولین شهرداری شیکاگو به مذاکره پرداختند اما تاکنون توافقی حاصل نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.