تداوم اعتصاب و اعتراضات کارگران هفت تپه و آزادی ۶نفر از کارگران بازداشتی

روز چهارشنبه ۱۷ مهر ماه، اعتصاب و اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه وارد شانزدهین روز خود شد.

بر اساس این گزارش، کارگران هفت تپه در ادامه اعتراض به عدم پرداخت مطالبات خود از چمله آزادی کارگران زندانی و خصوصی سازی شرکت، برای شانزده همین روز درمحوطه شرکت روبروی دفتر مدیریت دست به اعتصاب زدند. لازم به ذکر است، ۶ تن از کارگران این شرکت که روز یکشنبه ۱۴ مرداد بازداشت شده بودند شده بودند به طور موقت آزاد شدند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.