تداوم اعتصاب کارگران بنادر انگلستان

اعتصاب کارگران بنادر با حمایت اتحادیه‌های کارگری بریتانیا، مهمترین و بزرگترین بندر کانتینری انگلستان را فلج کرد. 

کارگران بزرگترین بندر کانتینری بریتانیا اعتصابی هشت روزه را آغاز کردند که در اعتراض‌ به عدم تطابق مزد با هزینه‌های افزایش یافتهِ ناشی از بحران تورمی اروپاست. نزدیک به دو هزار کارگر در بزرگترین بندر انگلستان سالانه حدود ۴ میلیون کانتینر از ۲۰۰۰ کشتی را که بیش از نیمی از حمل و نقل ورودی انگلستان را تشکیل می‌دهد، حمل می‌کنند. این کارگران اکنون از روز یکشنبه کار خود را ترک کردند.  گفتنی است مدیریت بندر در ادامه اعتصاب اعلام کرده که پیشنهادِ افزایش حقوق ۸ درصدی مورد پذیرش نمایندگان کارگری قرار نگرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.