تداوم تجمعات دامنه دار کارگران اخراجی شهرداری ساری


روز شنبه ۱۳ مهر ماه شماری از کارگران اخراجی شهرداری ساری در ادامه اعتراضات دامنه دار خود مقابل ساختمان شهرداری، دست به تجمع زدند.
به گفته کارگران معترض  روزیکشنبه ۷مهر ماه  سال جاری، شهردار ساری حدود ۶۰۰ کارگر این شهرداری را به بهانه های مختلف از جمله “اتمام قرارداد کار و عدم نیاز” از کار اخراج کرد. گفتنی است طی روزهای گذشته این کارگران با برپایی تجمعات اعتراضی دامنه دار مقابل ساختمان شهرداری خواستار بازگشت به کار خود شده اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.