تداوم تجمع اعتراضی کارگران شهرداری رشت


به گزارش منتشره، دوشنبه شب اول مهر ماه، برای دومین بار، جمعی از کارگران بخش نظافت شهری شهرداری رشت در اعتراض به عدم پرداخت ۲ماه دستمزد معوقه خود دست به تجمع زدند.
این کارگران نسبت به پرداخت حقوق خود برمبنای سال گذشته و عدم پرداخت حقوق ماه های مرداد و شهریور ماه اعتراض دارند. گفتنی است یکشنبه شب نیز جمعی دیگر از کارگران بخش نظافت شهری شهرداری رشت در اعتراض به عدم پرداخت ۲ماه دستمزد معوقه خود در ادامه اعتصاب و تجمع همکارانشان دست به تجمع زدند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.