تداوم تجمع اعتراضی کشاورزان شرق اصفهان

روز چهارشنبه 27 شهریور ماه، جمعی از اهالی کشاورزان شرق اصفهان برای دومین روز متوالی در اعتراض به اجرای طرح انتقال آببن بروجنتجمع کردند.

بر اساس این گزارش، معترضان با برپایی تجمع در حاشیه زایندهرود، در اعتراض به اجرای طرح انتقال آب بن بروجن و به طرحهای سیوسهگانه چهارمحال و بختیاری و تغییر خط مرزی استان اصفهان، نسبت به خشکاندن رودخانه و عدم رسیدگی به خواستههای کشاورزان و برداشتهای بیرویه از آب زایندهرود نیز اعتراض کردند. این کشاورزان خواستار جلوگیری از بارگذاری جدید بر این رودخانه شدند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *