تداوم تجمع و اعتصاب متحدانه کارگران هفت تپه

کارگران هفت تپه روز یکشنبه ۱۰ مرداد ماه در بیستمین روز اعتصاب خود، بار دیگر از شرکت بیرون آمده و در خیابان های شهر شوش دست به راهپیمایی زده و در برابر فرمانداری این شهر تجمع کردند.

پیش از آن کارگران هفت تپه ۱۸ روز برای تحقق مطالبات خود در محوطه  کارخانه در اعتصاب و تجمع به سر می بردند. راهپیمایی در شوش و تجمع در فرمانداری با تصمیم گیری جمعی کارگران اعتصابی صورت گرفت. پرداخت حقوق‌های معوقه، بازگشت به کار همکاران اخراجی، تمدید قرارداد کارگران بخش دفع آفات، واکسیناسیون کارگران و همچنین تعیین تکلیف وضعیت شرکت پس از اعلام لغو واگذاری از خواسته های این کارگران است. در روزهای گذشته کارگران همچنین در شعارهای خود از اعتراضات مردم خوزستان به بی آبی حمایت کرده و سانسور اینترنت را محکوم کرده بودند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.