تداوم تجمع کارگران فضای سبز شهرداری شاهین شهر

جمعه – ۱۴ تیر – ۱۳۹۸ , ۰۵ – ۰۷ – ۲۰۱۹
 
روز پنج
 
شنبه ۱۳ تیر ماه بار دیگر شماری از کارگران فضای سبز شهرداری شاهین شهر در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود مقابل فرمانداری این شهر دست به تجمع زدند.
کارگران معترض از چند روز پیش تاکنون به طور مداوم با برپایی تجمع مقابل فرمانداری خواستار دریافت کلیه معوقات خود می باشند. معترضان می گویند تاکنون علاوه بر برپایی تجمع چندین بار نیز دست به اعتصاب زده اند ولی هیچی مقام مسئولی پاسخگوی خواسته های آنها نبوده است. کارگران فضای سبز شهرداری شاهین شهر اعلام کرده اند تا رسیدن به کلیه مطالبات معوقه خود دست از تجمع برنخواهند داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.