تداوم تجمع کارگران پروژه ایی نفت در ایذه

کارگران اعتصابی پروژه ایی نفت در «اِشکَفتِ سلمان»، در ایذه برای تأکید بر خواسته های خود و ادامه  اعتصاب کمپین ۲۰- ۱۰  روز جمعه ۵ شهریور ماه درمحل کار خود اقدام به برپایی تجمع کردند.

این کارگران که روز چهارشنبه ۳ شهریور ماه به اعتصاب سراسری کارگران نفت پیوستند، همانند سایر همکاران اعتصابی خود در شهرهای مختلف  خواهان افزایش دستمزد براساس نرخ‌های تعیین شده توسط خود کارگران و تغییر نوبت‌ کاری به ۲۰ روز کار و ۱۰ روز استراحت می‌باشند. گفتنی است از زمان شروع اعتصاب کارگران پروژه ای صنعت نفت، برخی از شرکت‌های پیمانکاری با شرایط کارگران موافقت کردند و کارگران با قراردادهای جدید به سر کار بازگشته‌اند. اما تاکنون بیشتر شرکت‌ها ضمن قبول بخشی از خواسته‌های کارگران حاضر به قبول کل شرایط کمپین نیستند. به همین دلیل هنوز ده‌ها هزار نفر از کارگران پروژه ای در اعتصاب بسر می‌برند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.