تداوم تظاهرات جلیقه زردها در فرانسه


روز شنبه ۳۰ خرداد ماه، ۴۵ مین هفته اعتراضی جلیقه زردها در پاریس شروع شد.
معترضان با سر دادن شعارهایی از جمله “ما اینجاییم” . و “اعتراضمان ادامه دارد ” خواستار کناره گیری مکرون شدند. تظاهرات کنندگان که قصد داشتن وارد خیابان شانزه لیزه شوند با صف پلیس ضد شورش روبرو شدند و پلیس اجازه ورود به خیابان شانزه لیزه را به آنها نداد. تظاهرات جلیقه زردها در اواسط ماه نوامبر در فرانسه در اعتراض به افزایش مالیات انرژی شروع شد اما به تدریج به اعتراضات ضد دولتی به خصوص علیه امانوئل ماکرون، رئیس جمهور این کشور تبدیل شد. همواره این اعتراضات با خشونت از جانب نیروهای پلیس همراه بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.