تداوم درگیری ها در افغانستان

بر پایه گزارشات منتشره، به نقل از مقام های دولتی افغانستان، طالبان کنترل گذرگاه مهم مرزی اسلام قلعه در مرز ایران و افغانستان را به دست گرفته است.

یک مقام دولتی در هرات گفت که با سقوط این گذرگاه، نیروهای امنیتی و گمرکی افغان به آن سوی مرز پناه برده اند. همچنین نبردها میان نیروهای دولت افغانستان و طالبان در قلعه‌نو مرکز بادغیس روز پنجشنبه ۱۷تیرماه، برای دومین روز متوالی ادامه یافت. برای مقابله با پیشروی طالبان دولت مرکزی افغانستان توانست طالبان را از این شهر بیرون براند. به گفتۀ مقامات امنیتی کابل، قوای طالبان استان‌های همجوار از جمله هرات را نیز در نزدیکی مرز ایران هدف حملات خود قرار داده‌اند. هم اکنون دو منطقۀ استان هرات به تصرف طالبان درآمده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.