ترامپ، کردها و البغدادی

آلن فراشون
برگردان : عزیز ماملی
روزنامه لوموند
بدون کردها ویازده هزار قربانی آنها در مبارزه، رئیس جمهور آمریکا “پیروزی” بر داعش را جشن نمی گرفت .برای قبولاندن خیانت خود به کردها، دونالد ترامپ موفقیت خود بر علیه سازمان دولت اسلامی را به رخ می کشد. به باور او کردارش بزرگ و ” خارج از حد” میباشد. اما او این حقیقت را نمیتواند کتمان نماید که بدون کردها محل سکونت رهبر دولت اسلامی ابوبکر البغدادی شناسایی نمی شد.
شادمانی کودکانه ای که روزیکشنبه ٢٧ اکتبر از سوی رئیس جمهور آمریکا به نماێش گذاشته شد وضمن آن، ازمیان برداشتن “خلیفه” را اعلام کرد ناروابود. ترامپ اشتباه می کند. مرگ بنیانگذار دولت اسلامی مارا در فراموشی فرو نمی برد. نه بازگشت نیروهای آمریکایی از کردستان سوریه. نه چراغ سبزاهدایی به ترکیه برای اشغال این ناحیه. نه شهادت مبارز کرد هورین خلف که به چهره نمادین این رویدادها مبدل گردید.
عملیات موفقیت آمیز نیروهای ویژه آمریکا برضد دولت اسلامی بر دو مطلب تاکید دارد : نادانی در ستراتژی ترامپ و حق ناشناسی اش در مورد تنها هم پیمانانش در سوریه. نیویورک تایمز از یک مقام آمریکایی چنین نقل می کند : ” در این حمله کردهای سوریه و عراق بیش از هرکشور اطلاعات تامین می کنند۔”
بقیه ماجرا روشن است : روز ۶ اکتبر رئیس جمهور آمریکا نیروهایش را از سوریه خارج می کند، سربازانی که با یگانهای محلی کرد، یگانهای مدافع خلق همکاری می کردند، اوبه همتای ترک خود رجب طیب اردوغان اجازه میدهد تا شمال شرق سوریه را تصرف کند . روز ٩ اکتبر اشغالگری شروع می شود، ارتش آمریکا و مزدوران آن از اعراب سوریه کنترل آن سرزمین را به عمق سی کیلومتردر امتداد مرز بین دو کشور بدست می گیرند.
جنگجویان بی انضباط و فاسد،  این پایان همکاری میان ایالات متحده آمریکا و کردهای سوریه میباشد، چنان همیاریی که اهمیت آن در حمله به رهبردولت اسلامی برملا گردید. این سرآغاز اشغالگری ترکیه در سرزمین کردهای سوریه است و قتل هورین خلف تبلور آنست.
این جنایت به تنهایی، سرنوشتی را که چشم براه کردهای سوریه است بیان می کند، پس از سد راه آنان با توپخانه، ارتش ترکیه تانکها را به حرکت در می آورد و سپس منطقه را به مزدورانش می سپارد. برای توصیف این باندهای مسلح، زبان از بکارگیری کلمات عاجزاست، دراکثر موارد کانگستریا جهادیست و یا هردوباهم، اعراب سنی سوریه متنفر از کردها و مسیحی هاکه مزد بگیران پیشین شاخه محلی القاعده و حتی داعش هستند که به خدمت ارتش ترکیه در آمده اند. به نوشته نیویورک تایمز: ” یکی از نزدیکان پنتاگون می گوید آنها بدترین بدهارا تشکیل می دهند. ”
تصاویری که با افتخار بر صفحات شبکه های مجازی به نمایش می گذارند مردانی ریشو را نشان می دهد با موهای بلند و همان شعارهارا تکرار می کنند که داعش فریاد بر می آورد : ” سر کفاررا از تن جدامی کنند، مسیحی های محلی ارمنی وسریانی را به بردگی تهدید می کنند، کردها را خائن و خوک می نامند.
اینها جنگجویان بی انضباط و فاسدی هستند که بوسیله یک کشور ناتو تربیت می شوند برای محافظت به نفع آن دولت، در سرزمینهایی که از دیرزمان اکثریت آن اغلب و نه همیشه کرد می باشند. آیا عملیات پاسداری مشترک روسیه و ترکیه و نیز ارتش سوریه که به یاری کردها دعوت شده این واقعیت را تغییر خواهد داد؟
روز ١٢ اکتبر، هورین خلف، مهندس، ٣۵ ساله، فعال سیاسی باراننده اش در جاده ام۴ در نزدیکی دریک درحرکت هستند، سازمان سیاسی هورین خلف در میلیشیای کرد و یگانهای مدافع خلق که حمله به رهبر دولت اسلامی را هموار نمود عضویت دارد. اتومبیل زن جوان در ایستگاه گروهی از باندهای مزدور ارتش ترکیه متوقف می شود، راننده را بقتل می رسانند، زن جوان را بیرون می اندازند، موهایش را می کنند، پاهایش را می شکنند، سپس استخوانهای صورتش را با ضربات قنداق تفنگ خرد می کنند و سرانجام از نزدیک بسوی او شلیک می کنند، خون او به پاهای آنها فرو می ریزد (لوموند ١۵ اکتبر)
این جنایت در منطق ماموریت محوله به مزدوران اسلامیست می گنجد : رهبری سیاسی- نظامی کرد بایستی از میان برداشته شود. هورین خلف در تمامی نقاط شمال شرق سوریه شناخته شده بود، او به تلاشهایی برای بهبود روابط میان کرد و عرب همت گماشته بود.
هیچ کس نمیتواند بگوید از این ماجرا خبر نداشت. ارتش ترکیه از ماه مارس ٢٠١٨ کانتون و شهر عفرین را که اکثریت ساکنان آن کرد هستند در جنوب این منطقه اشغال کرده بود. این نواحی به باندهای جهادیست واگذار گردید، آنها آشکارا اختیار هرگونه دخالت و تصرفات را داشتند. میلیشیاهای قبیله ای تاتارگونه منازل را سرقت کردند و مغازه های کردهارا غارت ، به آدم ربایی و اخاذی روی آوردند و به اعدامهای بی محاکمه مبادرت ورزیدند. مردم کرد ناچار به فرار شد و صدوسی هزار نفر از این بیچارگان به جاده ها روی آوردند.
ماموریت به انجام رسید زیرا می بایستی امر کرد زدایی نیز در نوار مرزی ترکیه عملی شود. سیستم تبلیغاتی ترکیه سوگند یاد می کند که این عملیات تنها دستگاه سیاسی- نظامی حزب محلی کرد را در بر می گیرد- روابط بسیار نزدیکی با خودمختاری طلبان کرد ترکیه، پ ک ک دارد که با دولت ترکیه در جنگ میباشد و اروپا آنرا تروریست قلمداد می کند.
اردوغان چه می خواهد؟ ثامین مکانهایی برای اسکان چندین صد هزار پناهنده سوریه در ترکیه، در این مناطق آزاد شده؟ این پروژه میتواند برای بخشی از افکار عمومی ترکیه خوش آیند باشد : اقتصاد آن آشفته است، غالبا این پناهندگان سوریه را مسئول نارسایی های موجود می انگارند. یا بسیار ساده پس از چندین شکست انتخاباتی می خواهد مردم را به سوی یک ماجراجویی نظامی و ناسیونالیستی سوق دهد؟
کردهای سوریه با انجام عملیات در نقاطی که عمدتا عرب نشین هستندغیر قابل انتقاد نیستند. اما بدون هورین خلف، بدون این یگانهای مدافع خلق که نخستین کسانی بودند که دولت اسلامی را در کوبانی شکست دادند قبل ازآنکه البغدادی را ازرقه پایتخت آن در سوریه اخراج نمایند، بدون آنها که یزیدیها را نجات دادند، بدون آنها که در نبردهایشان یازده هزار قربانی دادند ، ترامپ پیروزیهایش را بر دولت اسلامی جشن نمی گرفت۔ او به سبک خویش از کردها سپاسگزاری می کند : تسلیم آنها به دگر جهادیستها
روزنامه لوموند
جمعه ١و شنبه٢ نووامبر ٢٠١٩

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.