تظاهرات اعتراضی در عراق به دلیل کمبود برق

بنابر گزراش رسانه های محلی، در پی رسیدن فصل گرما شهرهای استان‌های جنوبی و مرکزی عراق از یکشنبه گذشته ۱۵ خرداد ماه، شاهد تظاهرات و تجمعات اعتراضی به دلیل قطع مکرر برق بوده‌اند.

مردم معترض که در روز تنها ۸ ساعت برق دارند خیابان‌های اصلی شهرها را بسته و به اداره‌های دولتی حمله می‌کنند. گفتنی است این اعتراضات به‌ویژه در بصره شدید بوده و در ناصریه نیز معترضان جاده این شهر به بغداد را بستند. در دیالی، نجف، دیوانیه، بابل هم شب‌ها تظاهرات و تجمعاتی برگزار شده است. قابل ذکر است، دولت عراق حدود یک سوم از نیازهای برق و گاز خود را از ایران تأمین می کند، که به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی های خود به ایران در تامین سوخت نیروگاه های برق با مشکل مواجه شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.