تلاش جمهوری اسلامی برای منحرف کردن افکار عمومی از مشکلات داخلی به تحولات بیرونی

تمام شواهد نشان می دهد که طرح حمله غافلگیرانه حماس در هفتم اکتبر (پانزدهم مهر) به اسرائیل با کمک های همه جانبه و موثر جمهوری اسلامی انجام گرفته است. بدون شک آبشخور عملیات حماس آن ستم هائی است که دولت نژاد پرست اسرائیل با کمک بریتانیا و آمریکاو غیره طی دهه ها بر مردم فلسطین اعمال کرده اند. فلسطینیان دهه هاست به خاطر منافع امپریالیست ها، سرمایه داران یهود و کابینه های اسرائیل با محروم شدن از سرزمین، حقوق دموکراتیک، حق کار،داشتن یک زندگی مناسب و حتی حق حیات تحت ستم های گران بوده اند. در مقابل،آنها هرگز در برابرِ ستم و تجاوزگری مذکور از هر جانب و بویژه از جانب دولت نژاد پرست و جنایتکار اسرائیل تسلیم نشده، مقاومت کرده و هزینه های سنگین داده اند. اما متاسفانه مبارزات و فداکاری های این مردم به کیسه نیروهای مرتجعی ریخته شد که حماس و جهاد اسلامی دو نیروی آن هستند. آنها جنگی را شروع کرده اند که در کوتاه مدت به سود رژیم اسلامی در ایران تمام شده است. اکنون جمهوری اسلامی، در کنار بهره برداری های دیگر می تواند افکار عمومی را به خارج مرزهای کشور سوق دهد.

سران جمهوری اسلامیِ بدلیل اقتصاد ویران حاد شده، مشروعیت به شدت رنگ باخته،تناقضات و شکاف های درون سیستمی، بی برنامگی و آشفتگی، فشار بسیار سنگین جنایات هولناکی که در بیش از چهار دهه گذشته علیه کارگران معترض، آزدیخواهان و مخالفین خود انجام داده اند، فشار سهمگین مبارزات، مقاومت ها، حق طلبی ها و نافرمانی های مردمی و مدنی بسیار بیش از گذشته احتیاج دارد تا افکار عمومی زنان و مردان انقلابی و شهروندان معترض و سرنگونی طلب ایران را متوجه خارج از مرزها کند.این رژیم تلاش می کند که خود را در پیروزی اسلامگرایان فلسطین در شکستن دیوار اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل  سهیم نشان بدهند بدون اینکه طبق معمول هیچ مسئولیتی در این مورد به عهده بگیرند و همزمان افکار عمومی را با آن بازی دهند. بدین ترتیب دهه ها جنایت و ستم دولت اسرائیل و حامیان آن علیه مردمستمدیده و مقاوم فلسطین مورد سوءاستفاده سران رژیم اسلامی قرار گرفته است.

برای خنثی کردن تلاش های جمهوری اسلامی در سود بردن از جنگ مذکور لازم است فعالین مبارزات اجتماعی، زنان و مردان آزادیخواه و توده های کارگر و زحمتکش اجازه ندهند مسایل عمده داخل کمرنگ شود. وضع وخیم همه جانبه رژیم،گرانی، بیکاری، رانت خواری ها، تشدید ستم علیه مهاجرین و کارگران افغانستانی، بحران زیست محیطی، کم آبیو بویژه مقاومت های قهرمانانه دادخواهان، مبارزات کارگران (شامل بازنشستگان کارگری و رده های پائین فرهنگیان)، نافرمانی های جسورانه زنان در زندان ها و بیرون آنها و نظایر آنها نباید در سایه تبلیغات یاد شده گم بشود.

جنایتی که حجاب بانان، این گشت ارشادی های جدید، اخیرا علیه آرمیتاگراوند، انجام دادند نباید فراموش شود. رفتار ضد انسانی اطلاعاتی ها علیه خانواده او نباید به فراموشی سپرده شود. امروز خبرگزاری دولتی برنا اعلام کرد که حال آرمیتا وخیم شده است. ممکن است رژیم بخواهد در دل جنجال تبلیغاتی کنونی خبر دردناکتری را اعلام کند.

بهره برداری رژیم از جنگ اسلامگرایان علیه اسرائیل موقتی بوده و به زودی به ضرر حکومت اسلامی تغییر خواهد کرد.برای نمونه دولت امپریالیستی روسیه، که در منجلاب جنگ اوکراین گیر کرده، می تواند به طرزی دراز مدت تر از نتایج جنگ کنونی در خاورمیانه سود ببرد، اما این امر برای رژیم مستاصلِ تحمیل شده به مردم ایران ممکن نیست. اما تا زیان های حمله اسلام گرایان به اسرائیل برای رژیم نمایان خواهد شد باید با داشتن چشم اندازی وسیع تر اجازه نداد که اعتراضات و مبارزات موجود در داخل کشور حاشیه ای شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *