جنایات جنگی اسرائیل ، غزه را در آستانه یک فاجعه انسانی قرار داده است

در پنجمین روز جنگ میان اسلام گرایان فلسطینی و دولت اسرائیل ، بمباران های پی در پی باریکه غزه از جانب ارتش اسرائیل این منطقه را به ویرانه ای تبدیل کرده است. صدها نفر از کودک  پیر و جوان در نتیجه بمبارانها جانباخته اند و هزاران نفر زخمی شده اند. دولت اسرائیل برق کل غزه را قطع کرده و ارسال کالا و دارو به آن را متوقف ساخته است . دبیر کل سازمان ملل متحد می گوید سرائیل سیاست مجازات دسته جمعی مردم غزه را در پیش گرفته است .

ستمی که بر مردم فلسطین اعمال می شود، تاریخچه ای هفتاد ساله دارد. جنگ، درگیری و کشتار انسان های بیگناه از هر دو طرف، از نتایج سیاست های دولت نژادپرست اسرائیل است. دولت اسرائیل به قطع نامه های شورای امنیت سازمان ملل بی اعتنا نمی کند، به همه طرح های صلحی که حتی دوستان و متحدینش هم طرح می کندگردن نمی گذارد.  با شهرک سازی های غیرقانونی و اسکان بینادگرایان یهودی در آنها، سیاست اشغال سرزمین های فلسطینی را به پیش می برد، فلسطینیان ساکن اسرائیل را شهروندان درجه دوم تلقی می کند. هم اکنون  بیش از ۶.۴ میلیون فلسطینی آواره هستند و در ۵۸ اردوگاه رسمی آژانس امداد و کار آوارگان فلسطینی زندگی می‌کنند. ۱۰ اردوگاه در اردن، ۹ اردوگاه در سوریه، ۱۲ اردوگاه  در لبنان، ۱۹ اردوگاه در کرانه باختری و ۸ اردوگاه در غزه قرار دارد. بی اعتنایی به وضعیت آوارگان و اشغال مدام سرزمین های فلسطینی تحت عنوان شهرک سازی، باعث شده یک ملت از حق حیات خود محروم شود.  دولت اسرائیل با سوءاستفاده از سیاست های ارتجاعی و یهودی ستیزانه جمهوری اسلامی و سیاست های ارتجاعی گروه های بنیادگرای اسلامی در غزه، هر نوع مبارزه و تلاش مردم فلسطین در غزه و ساحل غربی و بیت المقدس را اقداماتی تروریستی و به فرمان جمهوری اسلامی اعلام کرده و با شدت تمام علیه مردم فلسطین وارد عمل می شود. دستگیری های گسترده، ترور جوانان فلسطینی، شرایط بسیار سخت اعمال شده بر زندانیان سیاسی فلسطینی، جلوگیری از حق کار مردم فلسطین، کنترل بر سفر آنها، اشغال خانه و کاشانه شان، از سیاست های مستمر و همیشگی دولت اسرائیل بوده است.

جریانات و سازمان های بنیادگرای فلسطینی  به جای تلاش برای بسیج مردم کشورهای عربی و مسلمان نشین و جلب حمایت جهانی و منطقه ای از آرمان مردم فلسطین در راستای تشدید فشار سیاسی بر دولت اسرائیل، دست به اقدامات نظامی گاه علیه غیرنظامیان می زنند. بدون شک این اقدامات به آرمان مردم فلسطین کمک نخواهند کرد. بازی این جریانات با آرمان فلسطین و در راستای اهداف ایدئولوژیک خود ، می تواند بهانه های لازم را در اختیار اسرائیل قرار دهد تا در راستای حذف مسئله فلسطین، کتمان حق حیات یک ملت و اشغال تمامی سرزمین های آنها در جلو چشمان بی تفاوت جهان اقدام نماید.

در چنین شرایطی شکست خفت بار دولت بنیادگرای اسرائیل در روز نخست حمله حماس به مناطق تحت کنترل دولت  اسرائیل  و غافلگیری حیرت آور شان، خشم آنها را به شدت برافروخته است. دولت اسرائیل برای جبران این شکست خفت بار و با بهانه قرار دادن اقدامات نیروهای حماس ، ویرانی کامل غزه را در دستور کار خود قرار داده است و آن را نیز علنا بیان می کند. بمباران وحشیانه باریکه غزه که هزاران  تن بمب بر سر ساکنان آن ریخته شده ، بیانگر یک توحش نفرت انگیز در جلو چشمان بی اعتنای اروپا و دیگر دولتهای غربی است. به این توحش غیرقابل تصور و به شرایط غیرانسانی تحمیل شده بر مردم فلسطین در غزه باید اعتراض کرد.  روشن است مبارزات مردم کشورهای منطقه برای آزادی، برابری می تواند در تقویت این نیروها در این سرزمین نیز نقش بسیار پررنگی ایفا نماید. پیروزی مردم ایران در انقلاب شکوهمند «زن، زندگی، آزادی» با شعارهای مترقی و خواست های انسانی اش، می تواند تاثیرات گسترده ای بر مبارزات مدنی مردم فلسطین و زحمتکشان اسرائیل داشته باشد. این که حماس این دوره از درگیری ها را آغاز کرد، این که جمهوری اسلامی ریاکارانه سنگ دفاع از حقوق مردم فلسطین را به سینه می زند و از حماس پشتیبانی میکند، هیچکدام  ذره‌ای از حقانیت مقاومت مردم فلسطین در مقابل دولت جنایتکار، مذهبی و نژاد پرست اسرائیل کم نمی کند. بمباران بیرحمانه و ویرانگر دولت اسرائیل علیه غره  که تلفات عظیمی از غیرنظامیان و ساکنان عادی غزه از جمله کودکان را به همراه داشته و همچنان  شدید تر می شودباید، باید فوراً متوقف شود. مردم فلسطین باید از حق تعیین سرنوشت خود برخوردار گردند. تحقق این حق اولیه  برای مردم فلسطین به یک پشتیبانی و همبستگی بین المللی نیاز دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *