حضور کمرنگ مردم پای صندوق های رای در کردستان

برپایه گزارش دریافتی، روز جمعه ۲۸ خرداد ماه همزمان با آغاز برگزاری سیزدهمین دوره نمایش انتخاباتی ریاست جمهوری رژیم و همچنین ششمین دورۀ شوراهای شهر و روستا، مردم شهرهای مختلف کردستان بار دیگر با نرفتن به پای صندوق های رای به کلیت رژیم جمهوری اسلامی “نه” گفتند.

این گزارش می افزاید در شهرهای مختلف کردستان از اشنویه تا کرمانشاه شمار خیلی کمی از مردم که گفته می شود جزو نیروهای بسیج یا از عوامل و کاربدستان رژیم بودند در پای صندوق های رای حضور داشتند.  گزارشات حاکی است که در بیشتر نقاط مردم از خانه های خود بیرون نیامده اند. تصاویر ارسالی از همه شهرهای کردستان  نیز در تائید این گزارش نشان میدهند که مردم در این نمایش مضحک انتخاباتی حضور بسیار کمرنگی داشته اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.