ششمین  روز اعتصاب و مبارزه کارگران کارخانه رویا پلاستیک سنندج

روز٢٣ مهرماه ١٤٠٢، در ششمین روز اعتصاب کارگران ، استاندار سنندج و نماینده اداره کار برای پایان دادن به اعتصاب کارگران وارد کارخانه شده اند.

طبق گزارشات رسیده، اعتصاب کارگران از ١٨ مهر  به دلیل حقوق های معوقه و همچنان علیه پایین بودن حقوق که پایین تر از حقوق تعیین شده قانون کار است، صورت گرفته است. .کارگران اعتصابی خواهان افزایش حقوق های خود شدند.گفتنی است، همچنان دونفر از افراد نزدیک به صاحب کارخانه به اسم های”علی محمدی” و “مهندس فرد”  سعی دارند، اعتصاب را به شکست بکشانند، و از پرداخت حقوق و افزایش حقوق جلوگیری کنند، و نقش مخربی را در میان کارگران به نفع صاحب کارخانه ایفا میکنند.کارگران تهدید کرده اند، که به اعتصاب ادامه می دهند و اگر دولت و کارخانه، مطالبات کارگران اعتصابی را به رسمیت نشناسند،  دامنه اعتصابات از کارخانه به اعتصاب و تحصن طولانی  جلوی استانداری و اداره کار سنندج کشیده خواهد شد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *