شیطنت دانش‌آموزان یا تروریسم شیمیایی جمهوری اسلامی ؟

حمله با گاز شیمیایی  به مدارس دخترانه در شهرهای مختلف ایران همچنان ادامه دارد و هر روز نام شهرها و مدارس جدیدی که مورد تعرض جنایتکارانه به جان دختران نوجوان قرار می گیرند،  به لیست افزوده می شود. در یک مورد شاهدان عینی از مدرسه دخترانه انصاری گفته اند که  مسئولان مدرسه، در را بستند و حتی اجازه زنگ زدن دانش آموزان به خانواده را نمی‌دادند. همچنین در مدرسه آل یاسین شاهین شهر خانواده ها ناچار شدند درهای مدرسه را بشکنند و  به دانش آموزان دختر کمک کنند.

خامنه ای که در سخنرانی قبلی خود با اظهارات دو پهلو تلاش می کرد نشان دهد که حاضر به قبول درجه ای از عقب نشینی در برابر حجاب است، اینک پا را از تندروهای ” آتش به اختیارش” هم فراتر گذشته و بی حجابی را ” حرام سیاسی و دینی” نام نهاده است. وی با این تبیین می خواهد زمینه را برای تدوین قوانین سخت گیرانه تر در مورد حجاب اجباری آماده کند.

در همین رابطه معاون امنیتی وزیر کشور درمورد تروریسم شیمیایی حکومتی علیە دانش اموزان با کمال وقاحت مدعی شد :« چند موردی که پیش آمد که بسیار محدود بود، تمارض و شیطنت برخی از دانش‌آموزان برای تعطیلی کلاس‌ها بود».

این هذیانها گفته های یک مقام امنیتی رژیم است که خود آنها مسبب و عامل این  سریالهای ترور شیمیایی علیه دانش اموزان دختر در بسیاری از شهرها و استانهای کشور و بویژه در کردستان هستند.

رژیم با این اقدامات در واقع از دختران و زنانی که آرتاید جنسی و تبعیض نهادینه شده علیه زنان را بیش از این  تحمل نمی کنند انتقام میگیرد.   و این یک جنگ تمام عیار روانی و فیزیکی است که  علیه مردم راه انداخته است . رژیم بدون پرده پوشی و صریح و اشکار به زنان و به مردم میگوید یا تن به سیاستهای ارتجاعی بدهید و یا امنیت جانی و روانی ندارید .رژیم که نمی تواند صدها هزار و حتی چندین ملیون مخالف خود را زندانی کند . پس برای ساکت کردن و مرعوب کردن آنها به حملات تروریستی شیمیایی علیه زنان و دختران و علیه کل جامعه پناه برده است .

اما بازگشت به دوره قبل از انقلاب ژینا خیال خامی است و دیگر باره وضعیت به پیش از این انقلاب  باز نخواهد گشت . جنبش انقلابی همچنان در تداوم  مسیری است کە خواست سرنگونی انقلابی  جمهوری اسلامی را در هدف  خود قرار دادە است. مسیری کە با اندوختەهای فراوان با اتکا بە نیروی خود، همچنان رە  می پیماید.  گسترش اعتصابات  و اعتراضات کارگران در مراکز مختلف تولیدی، اعتراضات بازنشستگان ، معلمان و دیگر اقشار جامعە  بخش جدایی ناپذیر  از این راهی است کە  سایە انقلاب را همچنان  بر فضای  سیاسی در ایران  نگاه داشته است.

در انقلاب ژینا، زنان و دختران شجاع همراە با مردان آزایخواە با  آتش زدن عکس‌های خامنه‌ای و خمینی  و سلیمانی در بسیاری از مدارس، سوزاندن روسری‌ها،  یکی از بنیان های حاکمییت اسلامی را بە زیر کشیدند. چنین نقش و جایگاهی کە زنان ایران  در سراسر دنیا برای رهایی از اسارت برای خود کسب کردەاند ، بدون شک گرایش‌های زن‌ستیزانه در حاکمییت اسلامی را  برانگیخته است.

  اما جنایت مسموم سازی مدارس در کنار دیگر جنایات رژیم اسلامی جامعە را مرعوب نخواهد کرد. خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی می رود تا در تداوم و تکامل خود ، یکبار برای همیشە بە فقر و محرومییت و بی حقوقی و اسارت انسان خاتمە دهد .

زنان و دختران ، جوانان و مردم آزاده سنگرهای فتح شده خود را که به قیمت فداکاری و جانفشانی بدست اورده اند پس نخواهند داد . بخش زیادی از روسری ها  همراه با عمامه آخوندها به آتش و به زباله دان سپرده شده اند .آزادی ، برابری ، لغو تبعیض علیه زنان و علیه اقلیت های ملی و مذهبی به یک  خواست قوی و عمومی تبدیل شده است .جنگ روانی و شیمیایی حکومت اسلامی چیزی جز خشم و نفرت بیشتر مردم از این رژیم اشغالگر و ارتجاعی را باعث نخواهد شد .

شمارش معکوس برای رهایی نهایی از دست این باند مافیایی و فاسد اسلامی شروع شده و اغاز پایان این حکومت مذهبی و جنایتکار در افق سیاسی پیدا شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *