صدور حکم زندان علیه سه شهروند بهایی در تهران

شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر رژیم در استان تهران محکومیت “افسانه امامی”، “حمید ناصری” و “سعید ناصری” سه عضو یک خانواده بهائی را عینا تایید کرد.

این شهروندان اوایل اسفندماه سال گذشته پس از پذیرش درخواست واخواهی و برگزاری جلسه دادگاه توسط شعبه ۲۸ دادگاه رژیم در تهران، مجموعا به ۷ سال حبس محکوم شده بودند. بر اساس این حکم افسانه امامی به اتهام “عضویت در گروه یا دستجات غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور” به ۳ سال حبس تعزیری و حمید ناصری و سعید ناصری به همین اتهام، هر یک به ۲ سال زندان محکوم شده‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.