صدور حکم ۱۳ سال زندان علیه یک فعال مدنی در مشهد

صبح روز شنبه ۲ شهریور ماه، بار دیگر حکم ۱۳ سال حبس ” کمال جعفری یزدی ” فعال مدنی در دادگاه تجدید نظر عینا تایید شد.

کمال جعفری یزدی ، استاد دانشگاه و فعال مدنی، مردادماه سال گذشته در محل کارش بازداشت و به “تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” متهم شد. به گفته وکیل مدافع نامبرده، دادگاه تجدید نظر رژیم، نیز نامبرده را به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به ۱۰ سال و به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۲ سال  و همچنین به اتهام ” توهین به رهبری” به ۱ سال زندان محکوم کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.