فراخوان شورای سازماندهی اعتراضات نفت و سندیکای کارگران هفت تپه

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت و سندیکای کارگران هفته تپه، طی بیانیه هایی  کارگران سراسر کشور را به اعتصاب و اعتراض فرا خواندند.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی همه کارگران نفت، پروژه ای و رسمی، قراردادی و حجمی، کارگران بخش حمل و نقل سوخت و عملیاتی، همکاران شاغل در ملی حفاری، بهره برداری ها، پالایشگاه ها و پتروشیمی ها همه را به اعتصاب سراسری در نفت و در همبستگی با اعتراضات مردم فرا میخواند. این شورا همچنین بر آزادی فوری و بدون قیدو شرط بازداشت شدگان اخیر و همه زندانیان سیاسی، تاکید میکند. در  فراخوان سندیکای کارگران شرکت هفت تپه نیز آمده است: همبستگی کارگران در حمایت از فرزندان، از خواهران و برادران خود در کف خیابان، نیاز فوری این جنبش است. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به سهم خود اعتصاب کارگران دربخش های مختلف نفت و پتروشیمی در حمایت از اعتراضات در خیابان را تبریک می گوید و از کلیه کارگران بخشهای مختلف صنعت می خواهد به این اعتراضات بپیوندند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *