فعالیت تبلیغی بمناسبت روز جهانی کارگر در شهر بانە

بنا بە گزارش دریافتی عصر روز چهارشنبە 10 اردیبهشت ماه، جمعی از فعالین کارگری و مبارزین شهر بانە اقدام بە پخش تراکت و شیرینی در استقبال از روز جهانی کارگر کردند.

برپایه این گزارش دریافتی،در این روز صدها تراکت همراه شیرینی در میان کارگران دستفروش و مردم محلی در منطقە ” میدان جهاد” بانە پخش شد. تراکت ها  فرارسیدن روز جهانی کارگر را بە کارگران تبریک گفتە و آنان را بە اتحاد و مبارزە مشترک علیە نظام سرکوبگرانە و طبقاتی سرمایەداری فرا می خواند . این اقدام فعالین کارگری شهر بانە با استقبال کارگران دستفروش و حاضرین در محل روبرو گردید. گفتنی است طی دو روز گذشتە نیز در این شهر مراسمی بە مناسبت گرامیداشت روز همبستگی جهانی طبقە کارگر برگزار گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *