فعالیت تبلیغی بمناسبت ۱۱ شهریور در مناطق کلاترزان و ژاورود

بنا بە گزارش دریافتی ، غروب روز چهارشنبە دهم شهریور ماە ، جمعی از دوستداران کومەلە و حزب کمونیست ایران در سطح گستردە و در روستاهای مسیر جادە سنندج_ مریوان از جمله کلاترزان و ژاوه رود بە مناسبت سالگرد تآسیس حزب کمونیست ایران و جان باختن رفقا “فواد مصطفی سلطانی ، صدیق کمانگر و غلام کشاورز” اقدام بە پخش تراکت و شعارنویسی کردند.

در جریان این فعالیت تبلیغی در مسیر و بر روی تابلوی روستاهای، “میانه، نگل، بنیدر، زونج، دانیکش، رشنش، پیچون ،دادانه کمانگر، تازه آباد کیخسر، کرگینه، شویشه، بزان، آویهنگ، سپهران، ویسر، هویه، سرهویه، تازه آباد عیسی آباد، کلاته و تودار ملا” ، پوستر و تراکت های مختلف در گرامیداشت سالگرد تاسیس حزب کمونیست و رفقای جانباختە صفوف حزب و کومەلە نصب شدە بودند.  همچنین طی چندین پیام جداگانە، جمع های وسیعی از مبارزین و دوستداران کومەلە و حزب کمونیست  در مناطق ژاورود و کلاترزان ،ضمن شادباش سالگرد تاسیس حزب کمونیست،  پیمان وفاداری و تعهد خود را بە آرمانهای  کمونیستی کومەلە و حزب تازه نمودە و بر ادامە راە جانباختگان راە آزادی و سوسیالیسم تاکید نمودند و یاد این عزیزان ، بویژە  یاد رفیق رزمندە ، فرهاد شعبانی را گرامی داشتند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.