محکوم کردن امنیتی سازی دانشگاه از سوی دانشجویان

روز دوشنبه ۲۷ تیر ماه، شورای صنفی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بیانیه ای در محکومیت امنیتی‌سازی دانشگاه منتشر کرد و خوهان آزادی بی قید و شرط اندیشه و بیان برای دانشگاه و جامعه شدند.

در این بیانیه آمده است، سلب آزادیِ اعتراض از دانشجو، به محاق بردن حق قانونی آنهاست. در تمامی این سال‌ها ما شاهد مقاومت و مبارزه دانشجویان بر علیه نظم مسلط موجود و بر علیه امنیتی‌سازی دانشگاه و طیف‌ گستردهٔ برخوردهای امنیتی بوده‌ایم و زین پس نیز از پای نخواهیم نشست و این مبارزه به حق را ادامه خواهیم داد. ما راه همکلاسی‌های دربندمان هستی امیری، ملیحه جعفری، روناک رضایی، مریم کریم‌بیگی و ابوالفضل نژاد فتح را ادامه خواهیم داد و این شعله فروزان جنبش دانشجویی را یکی پس از دیگری به دست گرفته و به پیش خواهیم برد. ما دانشجویان امنیتی‌سازی دانشگاه را به هر شکل ممکن آن محکوم می‌کنیم و خواهان آزادی بی قید و شرط فعالین دانشجویی هستیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.