مصاحبه اکتبر ( نشریه حزب کمونیست کارگری- حکمتیست) با رفیق ابراهیم علیزاده دبیر اول کومه له در خصوص مضحکه انتخابات جمهوری اسلامی

اکتبر:

با نزدیک شدن به زمان مضحکه  انتخابات مجلس اسلامی در دوم اسفند ،  مقام های جمهوری اسلامی و از جملە خامنه ای خواستار شرکت مردم در “انتخابات” شده اند و گفته اند اگر رژیم را هم قبول ندارید بخاطر ایران و مصلحت ملی در انتخابات شرکت کنید . از طرف دیگرعلاوه بر مردم عادی که در مقابل این به اصطلاح  انتخابات ایستاده اند ، حتی گروههایی از دوستان دور ونزدیک جمهوری  اسلامی  هم صحبت از تحریم انتخابات می کنند ۰ بنظر می رسد این انتخابات هم برای رژیم وهم برای مردم نقش ویژه تری از  یک‌انتخابات  روتین رادارد . ارزیابی شما چیست ؟

ابراهیم علیزاده: ویژگی این نمایش انتخاباتی در مقایسه با نمایشهای قبلی در این است که برای خود رژیم هم از اهمیت چندانی برخوردار نیست. انتخابات برای خودشان هم جایگاه سابق را ندارد. امروز خامنه ای و سپاه پاسداران و نهادهای قدرت واقعی رژیم، همگی شمشیرشان را بر علیه مردم از رو بسته اند. آنها از دیماه 96  به این سو می دانند که نه فقط روائی رژیمشان، بلکه اقتدار آنهم از جانب مردم زیر سئوال رفته است. اگر دقت کرده باشید در تمام این مدت سخنان خامنه ای تا آنجا که رو به اکثریت مردم ایران است، تهدید و ابراز خشم بوده است. طی این مدت خامنه ای اساسا تلاش کرده به صفوف رژیم، به آنهائی حیات و مماتشان به بقای این رژیم گره خورده است روحیه بدهد، انسجامشان را حفظ کند. تشویق به شرکت در انتخابات در سخنانی که اشاره کردید، که البته یک سخن تکراری از سالهای گذشت بود،  برای خالی نبودن عریضه است، صحبت واقعی او در همین سخترانی تهدید خبرنگاران و نویسندگان و رسانه ها بود. به دنبال همین صحبت ها بود که دهها خبرنگار در ایران بازداشت شدند و احکام سنگین بر علیه فعالین کارگری و مبارزین فعالبیتهای مدنی صادر شد.

ارزیابی من این است که اینبار میزان مشارکت مردم در انتخابات و نمایش دموکراسی و غیره   اولویت رژیم نیست، مسئله آنها کسب آمدگی در سطوح مختلف رژیم برای رویا روئی های سرنوشت ساز است که انتظارش را می کشند. در این رویاروئی ابزار آنها توهم پراکنی و فریب نیست، چون این حربه ها  دیگر کارآئی ندارند،ابزار آنها سرکوب است. مجلس آینده اگر قرار باشد کاری انجام دهد تسهیل همین امر خواهد بود. آنها حتی تلاشی نه تنها برای جلب اصلاح طلبان در حاشیه قدرت بلکه برای جناح معتدل شریک در دولت هم به شرکت در این مجلس انجام ندادند. خامنه ای در آخرین اظهاراتش همه مخالفان سابقا خودی را هم در صف دشمن قرار داد.  همه این نشانه ها حاکی از آن است که جمهوری اسلامی استراتژی جدیدی برای بقای خود در پیش گرفته است.  محور این استراتژی اتکاء بلاواسطه به تهدید و ارعاب و سرکوب است. اینکه تا چه اندازه فرصت آنرا خواهد داشت که این استراتژی را در ابعاد جدید آن به مورد اجرا بگذارد و اگر هم به اجرا گذاشت تا چه اندازه کارساز خواهد بود، البته زیر سوال است. کما اینکه کشتار ابان ماه ، نتوانست مردم معترض را مرعوب سازد.

: اکتبر

درکردستان به خاطر شرایط قابل فهم در ۴ دهه گذشته در تقابل رژیم ومردم ، انتخابات همواره واقعه ای منزوی  و بی رونق  بوده است ، رژیم در اینجا برای  انتخابات پیش رو چه تاکتیک‌هایی را برای به سرانجام رساندن آن در پیش گرفته است ؟ برخورد گروه‌های مختلف مردم به این انتخابات چگونه خواهد بود ؟

ابراهیم علیزاده:

رژیم موفقیت خود را در برگزاری باصطلاح انتخابات آینده در کردستان در این می بیند که بتواند آنرا به آرامی از سر بگذراند. دغدغه تشکیل صف های طولانی در باجه های رای گیری و غیره را ندارد. سپاهیان، بسیجی ها، ارتشی ها، بخشهای از عوامل دور و بر دستاههای رژیم و خانواده هایشان برای یک نمایش حداقلی هیشه در دسترس هستند و همین برایشان کافی است. امسال حتی تبلیغات انتخاباتی و رقابت انتخابی معمول گذشته هم در کار نیست. کاندیداها هم از میان افراد ضعیف النفس و بی اعتبار و حلقه بگوش تعیین شده اند و حرف آخر در بیرون آوردن کسانی از صندق  را قرارگاههای سپاه پاسداران در کردستان می زنند. رقابتی اگر بین کاندیداها در گیر باشد بر سر کسب رای فرماندهان سپاه در کردستان است. یقینااکثریت قاطع مردم در این نمایش شرکت نخواهند کرد.

اکتبر :

چرا احزاب ناسیونالیست کرد اینبار همگی در صف تحریم ایستاده اند ؟ قبلا در چنین شرایطی این یک صدایی را نداشتند ، ممکن است از ادامه مذاکره با رژیم نا امید شده باشند ؟

ابراهیم علیزاده:

فضای سیاسی در کردستان،نه اینبار، بلکه  همیشه، بگونه ای بوده است که برای هیچ حزب سیاسی فعال در این منطقه آسان نبوده که بتواند با صراحت مردم را به شرکت در انتخابات های جمهوری اسلامی فرا بخواند.  معمولا اگر در مواردی چنین کاری صورت گرفته است، غیر مستقیم، شرمگینانه، محلی، یا مثلا به بهانه انتخابات شوراهای شهر روستا بوده است.

در مورد رابطه مذاکره  احزاب عضو “مرکز هماهنگی احزاب سیاسی کردستان” با رژیم، اولا از قبل روشن بود که انجام چنین مذاکراتی، در چنین شرایطی، برای امر مبارزه مردم ایران و کردستان بر علیه جمهوری اسلامی زیانبار است، این به جای خود، اما حتی از زاویه منافع حزبی خود آنها هم از هر لحاظ مضر خواهد بود و چنین هم شد. ثانیاً، موضع اخیر این احزاب در تحریم انتخابات نشان می دهد که این یک ناکامی برای جمهوری اسلامی است که نتوانسته است آنها را به شرکت در این انتخابات ترغیب کند.

اکتبر:

دوم اسفند سه ماه بعد از خیزش آبان ماه ، نه مردم ، نه رژیم و البته نه انتخابات ، همانی نیستند که قبلا بودند. مردم  در آبان پایه های جمهوری اسلامی را در مقابل چشمان جهانیان به لرزه در آوردند .‌در چنین شرایطی عکس العمل مناسب به مضحکه انتخابات چه باید باشد ؟ به کاندیداتورهای انتخابات پس از قتل عام حدود ۱۵۰۰ نفر چگونه باید برخورد کرد ؟ وظیفه مردم مبارز ، جوانان انقلابی در شهر های کردستان چه می‌تواند باشد ؟ سیاست و رهنمود احزاب چپ وکمونیست ویک کار مشترک در این رابطه می تواند تحرکی بوجود بیاورد ؟ کلا سیاست کومه له در این مورد مشخص چگونه است ؟

ابراهیم علیزاده:

در این شکی نیست که کاندید شدن این فراد و راه یافتن تعدادی از آنها به مجلس فرمایشی ، به معنی آن است که آنها عملا بخشی از سیستم استثمار و سرکوب و جنایت این رژیم هستند. یقینا در فردای هر تحول انقلابی در ایران، مردم به همین اعتبار با آنها برخورد خواهند کرد. کومه له به آنها فرصتی هم داد تا بلکه از نیمه راه برگردند، به گوش بعضی از آنها نرفت و باین ترتیب عملا با جانیانی همدست شدند که مردم حق طلب و محروم را در خیابانها و محلات شهرها قتل عام کردند. بایکوت گسترده، قاطعانه، چشمگیر این نمایش انتخاباتی از جانب مردم کردستان، در روز دوم اسفند، در عین حال به این افراد هم  نشان خواهد داد که چه انزوائی از هم اکنون و چه آینده ای برای خود انتخاب کرده اند.

نمایش انتخابات یک روز است و به پایان می رسد. مجلسی هم تشکیل می شود تنها یکی از نهادهای حاشیه ای قدرت در این رژیم خواهد بود. اما  کمونیستها در کردستان به عنوان پیشروان جنبش انقلابی مردم کردستان، تا کسب پیروزی نهائی این جنبش، وظایف متنوع و فرصتهای زیادی پیش رو دارند. باید به پروسه های درازمدت و نقشه مندی در این مورد اندیشید.

در مورد این نمایش انتخاباتی معین، بایستی دست جوانان انقلابی در محل را برای در پیش گرفتن ابتکارات مشخص، در جهت رسوا کردن و به شکست کشاندن این نمایش انتخاباتی باز گذاشت.   رسانه های جمعی و ارگانهای اطلاع رسانی و تبلیغی کومه له در ادامه فعالیتهای تاکنونی با استفاده از فضای سیاسی مساعدی که بوجود آمده است، خواهند کوشید با حداکثر توان، اجازه ندهند رژیم با فریبکاری و صحنه سازی، گردی بر چهره جنبش حق طلبانه مردم کردستان بنشاند. بدیهی است که در این رابطه از هرگونه همکاری صمیمانه و موثری استقبال خواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *