نارضایتی کارگران راهدار راه‌آهن در تاکستان

کارگران راهدار پیمانکاری راه‌آهن شمال غرب  روز شنبه ۱۳ شهریور ماه،نسبت به شرایط کاری که از سوی پیمانکاران برای کار و پرداخت معوقات مزدی آن‌ها تعیین شده است، اعتراض دارند.

کارگران راه‌آهن شمال غرب تحت مسئولیت یک پیمانکار به کار راهداری در ناحیه ریلی تاکستان مشغول کار هستند. این کارگران به شرایط کار و نحوه پرداخت مطالباتشان معترض هستند. به گفته یکی از این کارگران: هر روز در ایستگاه‌ها بدون امکانات حدود ۱۴ ساعت، مشغول کار هستند، با حداقل حقوقی که مزایای آن هم به آنها داده نمی‌شود. در عین حال طی سه ماه گذشته پیمانکار، قراردای با آنها امضا نکرده‌ است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.