نامش قرنها خواهد ماند

 

حسن رحمان پناە


ساعت ۲ بامداد روز سیزدهم شهریورماه سال ۱۳۶۸ رفیق صدیق کمانگر عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران و عضو کمیته مرکزی کومه له، از فعالینن هستە اولیە کومەلە ، عضو کانون وکلای ایران، عضو شورای شهر سنندج ، سخنگوی جسور و توانمند مبارزات رادیکال در جنوب کردستان در حالیکه مشغول نوشتن گفتاری برای صدای انقلاب ایران، رادیو کومه له بود، در اقدامی جنایتکارانه توسط یک خائن و مزدور جمهوری اسلامی کە بە صفوف پیشمرگان کومەلە خزیدە بود ،مورد سوءقصد قرار گرفت و  متاسفانە جانباخت.
رفیق صدیق کمانگر در سال ۱۳۲۵ شمسی در روستای آفریان از توابع کامیاران متولد شد. دوره ابتدایی تا دبیرستان را در کامیاران و کرمانشاه گذراند. در سال ۱۳۴۴ وارد دانشگاه تهران شد و در سال ۱۳۵۰ خورشیدی با درجه کارشناسی ارشد از دانشکده علوم و حقوق سیاسی فارغ التحصیل گردید. در سالهای دهه ۱۳۵۰ خورشیدی با توجه به اختلاف میان دهقانان و مردم روستای دارسیرانِ از توابع مریوان با مالکان و فئودالهای کُرد، که شکل مبارزه ای توده ای به خود گرفته بود، رفیق صدیق به عنوان وکیل، به دفاع از حقوق دهقانان پرداخت. همچنین در تیرماه سال ۵۷ خورشیدی در پشتیبانی از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در زندان سنندج، نخستین تحصن را در ساختمان دادگستری این شهر سازمان داد و تآثیر اجتماعی چشمگیری در روند رو بە گسترش قیام در این شهر گذاشت.
صدیق کمانگر چهره درخشان و مبارزِ با سابقه جنبش کمونیستی، یکی از سرشناس ترین و محبوب ترین رهبران توده های مردم و جنبش انقلابی کردستان، آژیتاتور و سخنور برجسته توده ای بود. از بیش از چهار دهه قبل، او مبارزه در راه رهایی طبقه کارگر را هدف زندگی خویش قرار داد و از آن پس حیات پر تکاپوی وی با مبارزه کمونیستی و انقلابی عجین گردید. آغاز مبارزهِ متشکل در سازمان مخفی کومه له از اولین ماه های تأسیس آن، ظاهر شدن به مثابه رهبر جنبش توده ای در دوران انقلاب علیه رژیم شاه، انتشار ببانیه هائی به عنوان سخنگوی کانون وکلای ایران، تبدیل شدن به رهبر و سخنگوی جناح رادیکال و انقلابی جنبش انقلابی در مقابل ارتجاع محلی و مذهبی در جنوب کردستان، قرار گرفتن در رأس توده های قیام کننده در شهر سنندج، سپس درخشیدنش همچون زبان گویا و آتشین مردم بپاخاسته علیه رژیم تازه به قدرت رسیده اسلامی در جریان نوروز خونین سنندج و در رأس شورای انقلابی این شهر، تداعی شدنش با مطالبات و جنبش های حق طلبانه مردم محروم و زحمتکش شهر و روستا در کردستان، شرکت در هدایت جنگ انقلابی در کردستان به عنوان یک فرمانده نظامی، سرپرستی و اداره رادیو صدای انقلاب ایران، رادیو کومه له که وی یکی از نویسندگان و سخنوران برجسته آن بود، شرکت در فعالیت های متنوع سیاسی و تشکیلاتی بعنوان عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران و کومه له بخشی از کارنامه سیاسی پربار رفیق صدیق کمانگر را تشکیل می دهند. متاسفانە این رهبر جسور و مبلغ برجستە ، این یارویاور کارگران و ستمدیدەگان ، این کمونیست سازماندە و محبوب توسط تروریستی خودفروش در سحرگاە ١٣ شهریور ١٣٦٨ مورد هدف قرار گرفت و جان باخت. خشم سران جمهوری اسلامی نسبت بە رفیق صدیق کمانگر فارغ از جایگاە اجتماعی و مبارزاتی ایشان از جوانی و دانشگاە تا کار وکالت و دفاع از محرومان ، بە بهار و نوروز خونین سنندج برمی گردد کە در مقابل سران جمهوری اسلامی دلیرانە ایستاد و از مردم قهرمان سنندج و مطالباتشان در برابر جنایتکاران اسلامی و قاتلان این مردم کە بە جز خمینی همە آنان بە سنندج سفر کردە بودند ، ایستاد و جسورانە گفت ” من صدیق کمانگر هستم ، در برابر فرمان کشتار مردم شهرم ، فرمان مقاومت و خلع سلاح پادگان را صادر کردەام و از مردمم دفاع نمودەام ” و آنان را سرافکندە کرد. سران ریز و درشت جمهوری اسلامی از آن تاریخ غضب اسلامی از حضور صدیق کمانگر در جنبش انقلابی کردستان را بە دل گرفتند و مدام در فکر توطئە و حذف فیزیکی اش بودند . متاسفانە  این توطئە در ١٣ شهریور و دو روز بعد از سخنرانی در مراسم سالگرد حزب کمونیست ایران کە جملە آخر سخنرایش فراخوان بە کارگران بود و چنین گفت ” کارگران این حزب (حزب کمونیست)، حزب شما است ، آنرا فتح کنید، در یکی از مقرات مرکزی کومەلە در نزدیکی شهر “رانیە “در کردستان عراق ترور شد. 

یاد عزیز رفیق صدیق کمانگر زبان آتشین مردم قیام کنندە در جنوب کردستان ، سخنگو، مبلغ و آژیتاتور کمونیست ، سازماندە برجستە و فرماندە نظامی لایق ، همیشە در قلب ها خواهد ماند و قرنها دوام خواهد آورد .

١٣ شهریور ١٤٠١ خورشیدی    

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *