پیام اتحادیه آزاد کارگران ایران به مناسبت آزادی حامیان و فعالین جنبش کارگری

اتحادیه آزاد کارگران ایران با انتشار پیامی ضمن شادباش به دستگیرشدگان اول ماه مه و هفت تپه و کارگران آذرآب و خانواده های آنان، ادامه بازداشت “ندا ناجی” که بدون هیچ محاکمه ای ماه هاست در بازداشت به سر میبرد را محکوم می نماید و خواهان آزادی وی و بازداشت شدگان هفت تپه و دیگر کارگران زندانی است.
در این پیام همچنین آمده است، تعرض گسترده دستگاه سرکوب برای تداوم استثمار کارگران به شنیع ترین شکل ممکن در این دوره گسترش یافته است و در روزهای اخیر با یورش وحشیانه به کارگران اعتصابی شرکت آذرآب اراک خشونت سازمانیافته خویش را علیه کارگران ایران و پس از سرکوب اعتراضات کارگری در هپکو، هفت تپه و فولاد اهواز ادامه داد. تعرض گسترده نهادهای مدافع سرمایه داران و غارتگران نمی تواند مانع از مطالبه گری و اعتراض کارگران برای دریافت خواست و حقوق شان باشد. چماق به دستان سرمایه داران قطعاً می دانند که نمی توانند با سرکوب خشن، اعتراض و مبارزات کارگران را به محاق ببرند. آزادی کارگران دستگیرشده آذرآب و اول ماه مه و هفت تپه یقیناً به دلیل فشارهای اجتماعی در اعتراض به سرکوب کارگران و حامیانشان صورت گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *