پیام های همبستگی با کارگران کارخانه هپکو اراک

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، طی انتشار بیانیه هایی جداگانه ضرب وشتم و برخورد وحشیانه پلیس ضد شورش رژیم با کارگران معترض هپکو را محکوم کردند.

سندیکای کارگران شرکت واحد بازداشت و برخورد وحشیانه پلیس ضدشورش با کارگران معترض را شدیدا محکوم کرد و خواستار آزادی بی قید و شرط تمامی بازداشت شدگان و  برخورد قاطع با ضاربین کارگران هپکو میباشد. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه  نیز این حمله را محکوم کرده و اعلام نمود، ما در کنار هم طبقه هایمان یعنی کارگران هپکو ایستاده  و از خواست ها و مطالبات  به حق این کارگران حمایت میکنیم.  انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه هم ضمن اعتراض شدید به سرکوب و بازداشت کارگران هپکو، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط بازداشت‌شدگان است و همه بخش های کارگری، معلمان، دانشجویان و اکثریت مردم به تنگ آمده از فقر، بیکاری و گرانی را فرا می خواند تا با خواست آزادی فوری بازداشت شدگان، در مقابل سرکوبگری های رژیم بایستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.