پیروزی کارگران معدن کرومیت آسمینون

به دنبال اعتراضات متحدانه و پیگیر کارگران معدن کرومیت آسمینون کرمان، کارفرمای این معدن از ادامه بهره برداری خلع ید گردید.

یکی از کارگران با بیان اینکه، اخیراً به مدت دو ماه این معدن تعطیل شد و به دنبال اعتراضات کارگری این موضوع در دستورکار شورای تأمین استان قرار گرفت، اظهار داشت: اردیبهشت ماه امسال کارفرما به این بهانه که کارِ این معدن صرفه‌ اقتصادی ندارد، معدن را تعطیل و ۱۳۰۰ کارگر را از کار بیکار کرد. اوایل سال گذشته نیز معدن به همین بهانه تعطیل شد که بعد از اعتراض چند روزه‌ کارگران بازگشایی شد.  گفتنی است کارگران معدنِ کرومیتِ آسمینون پیشتر در اعتراض به بیکاریِ دو ماهه و نداشتنِ منبع درآمد، دست به تجمع زده بودند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.