کشتار قارنا و قلاتان: ننگی نازدودنی در پرونده جمهوری اسلامی

کشتار دهها مرد و زن بی دفاع شامل تعدادی از کودکان توسط نیروهای رژیم در روستای قارنا برگ ننگین دیگری است که در پرونده جمهوری اسلامی ثبت است. در 11 شهریور نیروهای کمیته انقلاب ارومیه، که تحت رهبری یک آخوند جنایتکار به نام ملا حسنی تاسیس شده بود، به روستای کردنشین قارنا، از توابع نقده در آذربایجان غربی، یورش بردند و طبق دستوری که داشتند مردمی غیر مسلح شامل مردان و زنان در سنین مختلف و عده ای کودک را به طرزی وحشیانه به گلوله بسته و یا با کارد و تبر به قتل رساندند. تعداد جانباختگان 68 نفر ثبت شده است.

این کشتار بخشی از طرح نیروهای مذهبی و دست راستی حکومت جدید اسلامی بود که میخواستند از طریق راه انداختن جنگ بین کرد و ترک مطالبه حق تعیین سرنوشت و خودمختاری از جانب خلق کرد از یکطرف و خواستهای سیاسی و معیشتی کارگران و مردم انقلاب کرده در خطه کردستان و آذربایجان را سرکوب کنند. اهالی روستای قارنا نسبت به این توطئه مرتجعیین مطلع بوده و برای جلوگیری از هرگونه درگیری حتی برای خرید لوازم زندگی و دید و بازدید معمول، از رفتن به شهر نقده خودداری میکردند. مرتجعی به نام عظیم معبودی، رئیس کمیته موقت شهر، طی نامه ای به تاریخ دهم شهریور به معتمدین روستا و به مردم اطمینان خاطر می دهد که میتوانند مانند دیگران به شهر آمده و خرید های خود و دیدارهای لازم را انجام دهند.

مردم که خاطر جمع میشوند در خطر هیچگونه حمله ای نیستند با اطمینان خاطر به کارهای معمول مشغول شده و از حیله دشمنان غافل می شوند. نیروهای مسلح رژیم جدید با شرکت خودِ عظیم معبودی،  با استفاده از این غفلت در ساعت یک بعدازظهر یازدهم شهریور با توپ و تانک و سلاح های کوچک سرد و گرم به داخل روستا ریخته و طی سه ساعت ساکنین بی دفاع روستا را قتل عام میکنند. مهاجمین پس از کشتار اهالی، روستا را غارت کرده و به آتش می کشند. آنها جنازه های قربانیان را به کوه ها و دره های اطراف برده تا وانمود کنند آنها در جنگ کشته شده اند. ظهیر نژاد، فرمانده لشکر 64 ارومیه، در داخل نیروهای مسلح و ملا حسنی در میان مردمِ ناآگاه وقایع را وارونه جلوه داده و به تحریک مردم می پردازند. انسان های شریفی که برای جلوگیری از جنگ بین ترک و کرد میکوشیدند تحقیقاتی را انجام می دهند و حقایق و دست اندرکاران کشتار را با نام و مشخصات در اختیار افکار عمومی می گذارند. آنها به این ترتیب نقشه های نیروهای مرتجعی را خنثی میکنند که قصد داشتند در بین مردمانی که صدها سال با هم زیسته و بعضاً قوم و خویش شده بودند جنگ و تفرقه راه بیاندازند.

کشتار ساکنین روستای قارنا در شهریور 58 تنها کشتار مردم بی دفاعی نبود که توسط ارتش، ژاندارمری و نیروهای کمیته انجام گرفت. این نیروها در هفتم فروردین 58 روستای قلاتان را مورد هجوم قرار دادند. آنها با سلاحهای سرد و گرم به جان مردم بی دفاع افتادند و 13 نفر (یا طبق آماری متفاوت 15 نفر) را قتل عام کردند. حسنی در سال های بعد با افتخار از نقش خود و همپالکی هایش نظیر عظیم معبودی در کشتار مردم قارنا و قلاتان یاد کرد و اعلام نمود که آماده است هرگونه کشتار دیگری را انجام دهد که ولی فقیه امر نماید.

کشتار ساکنین بی دفاع دو روستای قارنا و قاتلان به انتقامگیری و جنگ بین کرد و ترک منتهی نشد. اما امروز گرچه جنگ طبقاتی شده و کارگر کرد و ترک با هم علیه رژیم سرمایه داری اسلامی می جنگند، اما نباید از نقشه هایی که حاکمین و مرتجعین علیه مردم تدارک دیده اند غافل شد. سران جمهوری اسلامی در ابتدای حاکمیتشان در سال 58 خورشیدی به کشتار، ترس افکنی و ایجاد تفرقه در بین شهروندان برای استحکام قدرتشان نیاز داشتند. آنها اکنون و در شرایطی متفاوت و در حالی توسط مردم مبارز در سراشیب سقوط قرار گرفته اند که بازهم به کشتار و تفرقه افکنی در بین ملیت ها نیازمند است. باید از هم اکنون ترفندهای رژیم در این عرصه را خنثی کرد. کارگران و زحمتکشان ترک و کرد منافع مشترکی در زندگی و در مبارزه علیه استبداد و استثمار و در جهت استقرار یک جامعه مرفه و آزاد دارند.

نام و مشخصات 45 نفر از 68 نفر جانباخته روستای قارنا در دست است که به صورت زیر است:

۱- ملامحمود بهترزاده ۲- سیدرحمان طاهری ۳- سیدمحمدطاهری ۴ – سیداسماعیل طاهری ۵– حاج سیدعلی طاهری ۶– سیدکریم اروندی ۷– آمینه شریفی آذر ۸– حاجی رحمان شریفی آذر ۹– عثمان شریفی آذر ۱۰- مصطفی عزیزی ۱۱– محمدعزیزی ۱۲– محی الدین ابروشن ۱۳- حاج شریف ابروشن ۱۴– رحمان ابزن ۱۵– رحمان سلیمانی ۱۶– رحیم سلیمانی ۱۷– کریم سلیمانی ۱۸- قادرسلیمانی ۱۹– عبدالله احمدپور ۲۰– عمرباسی ۲۱– جعفرباسی ۲۲– مصطفی باسی ۲۳– محمدشیرو ۲۴– سلیمان حمزه پور ۲۵- ابراهیم پویا ۲۶– ابراهیم رسولی ۲۷– علی (چوپان روستا) ۲۸– حسن (نوجوان ۱۳ ساله اهل روستا مجاور علی‌آباد) ۲۹– زینب رامین ۳۰– خانم خاتوزین رامین ۳۱- کریم رامین ۳۲- احمدر امین ۳۳– رحمان رامین ۳۴- خسرو افشین ۳۵– رسول خسروی ۳۶– رحمان خسروی ۳۷– سعید خسروی ۳۸– عبدالله خسروی ۳۹– مراد خسروی ۴۰– مصطفی خسروی ۴۱- ابوبکر شیشمان ۴۲– جعفر شیشمان ۴۳– علی شیشمان ۴۴– عزیز مرزنگ ۴۵– احمد سعادتپور.

قربانیان و جانباختگان روستای قلاتان به صورت زیر ثبت شده اند:

رمضان پنهار ١١ ساله ، حاجي سيد حسن قدمي ٧٠ ساله ،حاج محمد بايزيدي ٧٥ ساله، حاج رسول عبدالله ٦٠ ساله، عبدالله قربان ٥٠ ساله، عثمان درويش سليم ٦٠ ساله، محمد كردي ٥٠ ساله، عثمان اماني ٣٠ ساله،‌ محمد امين عباسي ٣٠ ساله، حسن حمزه كوكه ٢٢ ساله، احمد گلابي ٢١ ساله، جلال بيدوخ ١٨ ساله، عبدالله آه لياني ١٩ ساله، اسماعيل حميدي ١٥ ساله، قادر كورستمي ٣٥ ساله و رحمان مينه مورك ٣٥ ساله.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *