گسترش آتش سوزی در شمال کالیفرنیا

با گسترش آتش سوزی های طبیعی در شمال کالیفرنیا ده ها هزار نفر از ساکنان سواحل دریاچه بزرگ “لِیک تاهو” که یک مرکز مهم توریستی است مجبور به تخلیه ناحیه شده اند.

آتش سوزی “کالدور” تا کنون بیش از ۷۷ هزار هکتار را سوزانده و فقط ۱۶ درصد مهار شده است. بیش از ۳۵۰۰ مامور آتش نشانی برای مقابله با این آتش سوزی که بیش از دو هفته پیش شروع شده بسیج شده اند. به گفته مقام ها پنج نفر در این آتش سوزی زخمی شده اند و بیش از ۷۰۰ ملک خسارت دیده یا تخریب شده است. آتش سوزی کالدور یکی از هفت آتش سوزی فعالی است که هم اکنون در کالیفرنیا جریان دارد. بزرگترین آتش سوزی به نام “دیکسی” بیش از ۳۲۳ هزار هکتار را از اواسط ماه ژوئیه سوزانده و دومین آتش سوزی بزرگ تاریخ این ایالت است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.