گسترش پشتیبانی از اعتراضات مردم خوزستان به شهرهای دیگر ایران

پنجشنبه شب ۳۱ تیر ماه، شب هشتم قیام مردم خوزستان، صحنه اعتراضات مردم الیگودرز بود که چند کشته و مجروح برجای گذاشت.

علیرغم فضای به شدت امنیتی و حضور گسترده نیروهای امنیتی، روز پنجشنبه شهروندان شهر الیگودرز با شجاعت وارد صحنه شدند. جوانان الیگودرز، از عصر روز پنجشنبه با بستن راه‌ها و روشن کردن لاستیک، اعتراضات خود را شروع کردند. در ساعات اولیه شب، مردم و خصوصا جوانان الیگودرز ، با راهپیمایی و دادن شعار به حمایت از خوزستان برخواستند.  با شکل‌گیری تظاهرات مردمی در الیگودرز، نیروهای امنیتی، وارد صحنه شده و با شلیک گلوله و گاز اشک‌‌‌آور تلاش در متفرق کردن مردم کردند. اما جوانان الیگودرزی، شجاعانه در صحنه باقی مانده و با دست خالی، با نیروهای رژیم درگیر شدند. براساس ویدئوهای منتشر شده در شبکه های اجتماعی در جریان این درگیری ها سه تن کشته و شماری نیز زخمی شدند. همچنین گزارش می رسد که مردم شهرستانهای خرم آباد، حوزه علمیه این شهر را به کنترل خود درآورده اند.  شهروندان شهرهای کرمانشاه و اصفهان نیز در پشتیبانی از اعتراضان مردم خوزستان دست به تظاهرات زده اند. شورای سازمانده اعتصابات کارگران پیمانی نفت، پتروشیمی و گاز هم طی بیانیه ایی پشتیبانی کارگران اعتصابی را از قیام مردم خوزستان اعلام کردند.  گفتنی است  از ابتدای شب اینترنت در اکثر شهرهای خوزستان قطع یا بسیار ضعیف شده است. این اقدام برای جلوگیری از هرگونه فیلم و عکس از جنایاتی است که توسط نیروهای سرکوبگر انجام می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.