اعتراض روستاییان داریاب دورود لرستان و دستگیری آنها

روز دوشنبه ۳۱ مرداد ماه در جریان تجمع اهالی روستای داریاب درود در اعتراض به آلودگی ناشی از پتروشیمی پالایش گهر، شماری از آنان بازداشت شدند. براساس خبرهای منتشر شده، … Read More

تداوم اعتصاب کارگران بنادر انگلستان

اعتصاب کارگران بنادر با حمایت اتحادیه‌های کارگری بریتانیا، مهمترین و بزرگترین بندر کانتینری انگلستان را فلج کرد.  کارگران بزرگترین بندر کانتینری بریتانیا اعتصابی هشت روزه را آغاز کردند که در … Read More