نامه‎ اتحادیه معلمان استان کبک(کانادا) در حمایت از فعالان صنفی زندانی در ایران

اتحادیه معلمان استان کبک –(کانادا) با انتشار نامه ای‎ اعتراضی، خواسته است که همه‎ معلمان و فعالان صنفی زندانی در ایران باید آزاد شوند. متن کامل این نامه در ادامه … Read More